25 Duets per a dues Tenores - Jordi Paulí i Safont

BK001
12,00 €
sin IVA
12,00 €

Treball especialment adreçat a estudiants d'un nivell elemental / mitjà de tenora.

Un quadern amb un CD que permet a l'instrumentista interpretar els duets al costat de músics destacats.

Quantitat

https://www.jordipauli.cat/