1.- Informació al Usuari

MEDIR, S.L. informa als usuaris del lloc web sobre la seva política en referència al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació a través del seu lloc web.

MEDIR, S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari, per la qual cosa se li facilita la següent informació referent al tractament de les seves dades:

Finalitat del tractament de les seves dades: mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament son:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per MEDIR, S.L. i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. 

Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició. 

Remetre butlletins digitals. 

Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l'interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Comunicació o sessió de les dades: No es comunicaran ni cediran les dades a cap destinatari.

Drets que assisteixen al Usuari:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 

Dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades. 

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Ha d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

Adreça postal: MEDIR, S.L., Paratge Balitrà s/n; Apartat de Correus 108 – 17230 Palamós 

Adreça electrònica: medir@medir.cat

2.- Informació facilitada per l'usuari

Els Usuaris, introduint les vostres dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquestes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD i en l'article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4. Escletxes de Seguretat

El Responsable informarà sobre qualsevol escletxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de l’escletxa.