Si voleu rebre una mostra gratuïta d'algun dels nostres productes, trameteu-nos complimentat el present formulari.

Demanar mostra


Pels instruments de canya simple enviem: 2 inxes, o 2 tubs de canya, o unitats de fases intermèdies.

Pels instruments de canya doble enviem: 2 tubs, o 3 pales que poden ser gubiades, gubiades i perfilades, o gubiades perfilades i amb forma.

* Camps obligatoris